Oficiálna stránka mesta

BENEFIČNÝ ORIENTAČNÝ BEH DVOJÍC
09.11.2019

"Pod Lampu je najväčšia tma."

Popis súťaže
Nočný orientačný beh je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu
scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s
rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od
miesta štartu. Preto sa všetky potrebné technické informácie ohľadom počtu a
bodových hodnôt kontrol súťažiaci dozvedia až po registrácii na mieste pri
vysvetľovaní pravidiel súťaže, cca 15 minút pred štartom. Mapu dostanú rovnako
tesne pred štartom. Hra sa realizuje hromadným štartom. Zápisný hárok s
výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej
zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzdaním označený menami, príp. číslom
dvojice, pri odovzdávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).
Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a
získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60
minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu
navyše sa tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž
je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od
štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s
najvyšším počtom bodov (resp. podľa ďalších kritérií, viď nižšie). Našou snahou je
ukáyať Námestovo v inom svetle – svetle čelovky a priniesť Vám tak
nezabudnuteľné zážitky a emócie.
Dvojica s najlepším výsledkom získava putovný pohár !!
 

Prihlás sa teraz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTyoyK6aosxf0E6c-

0PX6e0zLsMx_WMlhAl_BbWzdNCwTZGg/viewform?fbclid=IwAR0ZXc7mpMAj70QorfQYp_FYO

1-DIKvNOS8DLOT9iZdkcNIMkmiFOIwKW4s
------------------------------------------------------------------------

Sleduj event aj na FB: https://www.facebook.com/events/443745926491217/

Termín: 9.11.2019
Miesto (štart a cieľ): Katolický dom
Štefaniková 01
029 01 Námestovo
Beží sa centrom mesta

Čas: 19:00 – v tomto čase sa už štartuje, registráciu je potrebné zrealizovať v
dostatočnom predstihu
Registrácia: od 17:30 do 18:30 (pozn.: Prednostne sa budú registrovať účastníci,
ktorí sa prihlásili prostredníctvom on-line formulára, registrovať sa na mieste
bude možné len v prípade, že sa uvoľní miesto – prihlásená dvojica sa nedostaví
na miesto registrácie. Na túto možnosť sa ale netreba spoliehať).
Výklad pravidiel: 18:45 – pozor, výklad začína presne o tomto čase, nezmeškajte
všetky dôležité informácie!!!
Kategórie:
 mužská (2 muži, vek nad 15 rokov)
 ženská (2 ženy, vek nad 15 rokov)
 mix (1 muž + 1 žena, vek nad 15 rokov)
 X-gen (medzigeneračná). V tejto kategórii budú štartovať napr. dieťa +
rodič, dieťa + starý rodič a podobne. Sú povolené rôzne kombinácie
predchádzajúcich kategórií – čisto mužská, čisto ženská, mix – jedinou
podmienkou je, že v tejto kategórii musí byť 1 člen do 15 rokov.
Časový limit: 60 min.
Pozn.: Tento čas je konečný čas súťaže, teda do 60 minút od štartu musí byť
dvojica SPÄŤ v cieli. Po prekročení toho limitu nasleduje penalizácia – za každú
začatú minútu navyše sa vám odráta 1 bod z už nazbieraných bodov. LIMIT na
súťaž je 80 minút – po prekročení tohto času, ak sa dovtedy dvojica nevráti na
miesto štartu, nasleduje automaticky jej DISKVALIFIKÁCIA.
Po zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky VYLÚČENÁ. (Pravidlá viď
popis súťaže nižšie).
Spôsob štartu: hromadný
Registrácia: na mieste, pre vopred prihlásených účastníkov.
 Organizátor zabezpečí pre tímy písacie prostriedky, ktoré dostanú pri
registrácii.
 Súčasťou štartovného je čaj a kapustnica pre každého účastníka.
*Technické informácie:
Štartovné súťaže je 5 € na osobu. Platí sa pri registrácii prihlásených, na mieste.
Organizátori súťaže túto súťaž pripravujú dobrovoľne a zriekajú sa akýchkoľvek
nárokov na finančnú odmenu. Štartovné pôjde danej rodine, ktorá to potrebuje.
VÝKLAD PRAVIDIEL BUDE 15 MINÚT PRED
ZAČIATKOM SÚŤAŽE, o 18.45 hod.

Všetci účastníci sa do súťaže prihlasujú na vlastné nebezpečenstvo, čo pri registrácii
potvrdia svojím podpisom.

Odporúčaná..výstroj:
• Bežecká..obuv
• Čelovka – príp. baterka. Mobily v súťaži sú zakázané, aj na svietenie. Dvojica,
ktorá poruší toto pravidlo, bude automaticky diskvalifikovaná, bez nároku na
vrátenie štartovného – bežíme pre zábavu, ale aj podľa pravidiel fair play.
• Bez buzoly – môžete mať vlastnú, ak chcete pri behu aj posilňovať :)
 
Pravidlá:
1. Stanovenie taktiky ja na každej dvojici. Môže bežať spolu, ale môže sa aj rozdeliť.
2. Každá dvojica má len 1 mapu, ktorú je zakázané akýmkoľvek spôsobom
kopírovať alebo rozmnožovať (fotením na mobilné telefóny, fotoaparáty a
podobne). Rovnako je mapu zakázané trhať, takúto mapu rozhodca v cieli
nezoberie.
3. V súťaži je zakázané používať mobilný telefón alebo iný druh digitálnych a
informačných technológií.
4. Je zakázané používať akékoľvek dopravné prostriedky, ako napr. auto, autobus,
bicykel a podobne.
5. Štart je hromadný.
6. Pri zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky vylúčená.

ODPORÚČAME:
- REFLEXNÚ VESTU/REFLEXNÉ PRVKY – pre zvýšenie vášho bezpečia. Budete
sa pohybovať v meste, v bežných dopravných podmienkach.
POVINNOSŤOU ÚČASTNÍKOV JE PRI PREKRAČOVANÍ CIEST VYUŽÍVAŤ
PRIECHODY PRE CHODCOV!!!!
Kritériá víťazstva:
1. O víťazovi rozhodne vyšší získaný počet bodov.
2. V prípade rovnosti bodov je druhým kritériom kratší čas.
3. Prípadným tretím kritériom je počet negatívnych získaných bodov.
 
Ceny:
 Vyhodnocujeme prvé 3 miesta v každej kategórii, ktoré získajú vecné ceny.
 Navyše tím s najlepším celkovým výsledkom získava Putovný pohár.
 Tím na poslednom mieste zo všetkých (okrem prípadných diskvalifikovaných)
získa sladkú odmenu

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail sirotiarova.lucia30@gmail.com alebo
volajte na 0914 114 145.

TEŠIME SA NA VŠETKÝCH !!!!!

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy